Безпека

Ефективна система кібербезпеки дає компаніям можливість уникнути простоїв та втрати конфіденційної інформації, що може нести за собою величезні фінансові збитки.

Організація кібербезпеки є нагальною потребою, нехтування якою може мати руйнівні наслідки для бізнесу. Результатом випадкового або навмисного втручання буде втрата важливої інформації, її несанкціоновані зміни або використання третьою стороною.

Для запобігання кіберзагроз пропонуємо DLP-систему від CoSoSys S.R.L., PAM-рішення Arcon, сканер вразливостей Acunetix – лідера в сфері автоматизованого вебсканування.